El desgast del frens

Desgast dels frens

Què pot ocasionar en el cotxe el desgast dels frens? 🤔

⚠️ Aquesta és una part molt important pel correcte funcionament del cotxe i no només això… per la seguretat de tots!

🚘 Si circules amb els frens desgastats…

❌ Hi haurà pèrdua d’eficàcia a la frenada
❌ Augmentarà la distància de frenada
❌ Possibles derrapatges